Legislatie
   Expertul tău în administrație

ASbloc Floresti legislatie - legea 230 din 2007

 

Capitolul 1:  Dispoziţii generale, definiţii:

 

  • Art. 1 - Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a clădirilor de locuinţe aflate în proprietatea a cel puţin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv în cazul celor care au în structura lor şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
  • Art. 2 - În condiţiile art.1, datorită stării de indiviziune forţată, proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică.

Descarcă Legea 230 din 2007.


ASbloc Floresti legislatie - H.G. 1588 din 2007 Norme metodologice de aplicare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 59 al Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2 - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 08 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.